Zdobądź „Zielona Korona Zielonej Góry” – przewodnik pt. „Formy Ochrony Przyrody Zielonej Góry”

W wyniku powiększenia miasta Zielona Góra w granicach administracyjnych aglomeracji znalazło się wiele ciekawych obiektów przyrodniczych: 61 pomników przyrody, 3 obszary chronionego krajobrazu, 9 użytków ekologicznych, 1 rezerwat, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i 4 obszary Natura 2000. Doktoranci wraz z pracownikami Katedry Ochrony Przyrody Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowali przewodnik pt. „Formy Ochrony Przyrody Zielonej Góry”. W przewodniku znajdują się opisy przyrodnicze wszystkich form ochrony przyrody znajdujących się w nowych granicach miasta. Opis przyrodniczy każdego obiektu wzbogacony jest o zdjęcia, mapę i wskazówki dojazdu. Taki układ treści oraz kieszonkowy format książki mają zachęcić czytelników do wyjścia „w teren” i osobistego zapoznania się z piękną przyrodą naszego miasta. Autorzy zachęcają do zdobycia ”Zielonej Korony Zielonej Góry”, czyli odwiedzenia wszystkich obiektów. Jest to doskonały pomysł na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Przewodnik można otrzymać w siedzibie Zielonogórskiego Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, Dom Studencki nr 1 „Rzepicha”, pokój 100.