Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro

Szanowni Państwo,

 

Kontynuując tradycję z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić do uczestnictwa
w XXIV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej oraz VII International Session of Young Scientific Staff.

Konferencja pod hasłem „Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro” odbędzie się
w dniach 23 – 24 maja 2019 r. w stolicy Warmii i Mazur Olsztynie.

Patronat honorowy Konferencji:

 JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Ryszard Górecki
Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, prof. dr hab. Mariusz Piskuła

Celem Konferencji jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego Doktorantów
i młodych Pracowników nauki oraz wymiana doświadczeń w szerokim gronie doświadczonej i młodej kadry naukowej.

W ramach Konferencji planowane jest poruszanie zagadnień:

  • Żywność regionalna i tradycyjna
  • Innowacje w technologii żywności
  • Higiena produkcji żywności
  • Związki bioaktywne w żywności
  • Jakość i autentyczność żywności
  • Żywienie człowieka i zachowania konsumentów

Komunikat I i formularz zgłoszenia w załączniku

Organizator:

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Współorganizatorzy:

Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Sekcja Młodej Kadry Naukowej
Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Chemii Żywności
Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Oddział w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy i jednocześnie prosimy o rozpropagowanie informacji wśród Doktorantów i młodych Pracowników nauki z Państwa jednostek.

Z wyrazami szacunku, łącząc świąteczne życzenia

Dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM
Prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności Oddział Olsztyński

 

Komunikat I

Download (PDF, 377KB)

Zgłoszenie na konferencję