Koła naukowe

Podstawowe informacje o Kołach Naukowych: www.dss.uz.zgora.pl

Koło Naukowe Biologów

Adres korespondencyjny:

Koło Naukowe Biologów
ul. prof. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

Nr telefonu: +48 68 328 23 41
E–mail: knb@wnb.uz.zgora.pl

Zarząd

Przewodnicząca: Elwira Zygielewicz (kierunek: biologia, tel. 730 829 772, e-mail: elwira.zygielewicz@gmail.com)

Wiceprzewodnicząca: Magdalena Wieczorek (kierunek: biologia, tel. 698 162 600, e-mail: rosli@wp.pl)

Sekretarz: Marzena Stasiak (kierunek: ochrona środowiska, e-mail: marzenastasiak.93@wp.pl)

Członkowie zarządu:

Ewa Burda (kierunek: ochrona środowiska, e-mail: c4n@o2.pl)
Mateusz Ciepliński (kierunek: biologia, e-mail: m.cieplinski@wnb.uz.zgora.pl)
Marlena Paprocka (kierunek: biotechnologia)
Ewelina Nisio (kierunek: biotechnologia, e-mail: ewelinanisio@gmail.com)

Komisja rewizyjna:

Marta Wójtowicz (kierunek: biologia, e-mail: martawojtowicz17@o2.pl)
Magdalena Lipińska (kierunek: biotechnologia, e-mail: magda_lipinska94@wp.pl)

Lista członków Koła lub Organizacji

 1. Burda Ewa
 2. Burnicka Magdalena
 3. Chosińska Karolina
 4. Ciepliński Mateusz
 5. Czajka Łukasz
 6. Durajski Ariel
 7. Lipińska Magdalena
 8. Łopińska Andżelina
 9. Nisio Ewelina
 10. Paprocka Marlena
 11. Solan Anna
 12. Stanowska Justyna
 13. Stasiak Marzena
 14. Stencel Aleksandra
 15. Wieczorek Magdalena
 16. Wójtowicz Marta
 17. Zygielewicz Elwira

Strona www koła: http://www.knb.wnb.uz.zgora.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Chemików

Zarząd:
Przewodniczący – Sebastian Pilichowski
Zastępca przewodniczącego – Grzegorz Kędziora
Sekretarz – Marcjanna Wimońć

Opieka naukowa:
mgr Alicja Defort, dr hab. Jacek Kozioł, prof. nadzwyczajny

Średnia liczba członków Koła: 20 osób

Fascynacja właściwościami materii, niejednokrotnie spektakularnymi – zmiana barwy, eksplozje, a także i tych o których wnioskujemy na podstawie obserwacji prowadzi do poszukiwania satysfakcji w uprawianiu działań chemicznych.

Świadomość, że w świecie mikro, który determinuje świat makro, wszystko jest chemią i fizyką ujęte ilościowym językiem matematyki tłumaczy sens naszych zainteresowań.
Miejsce dla tych, którzy cuda natury opisują używając języka posługującego się alfabetem symboli chemicznych, w którym wyrazami są wzory chemiczne, a gramatyką równania reakcji chemicznych jest u nas.

Studenckie Naukowe Koło Chemików powstało w październiku 2008 roku z inicjatywy studentów. W swoim dorobku Koło posiada dwa seminaria, zorganizowane w maju 2009 i 2010 roku, których tematyka dotyczyła odpowiednio oceny jakości wód jeziora Sławskiego szczególnie pod kątem zakwitów sinicowych oraz różnych aspektów ekoanalityki.

Dotychczasowa działalność Koła ogranicza się do formy seminaryjnej ze względu na brak bazy laboratoryjnej spełniającej wymagania dla bezpiecznego eksperymentu chemicznego. Od kwietnia bieżącego roku na działalność Koła zostaną udostępnione laboratoria w budynku przy ul. Monte Cassino. Odbiór bazy laboratoryjnej umożliwi realizację programu eksperymentalnego członków SKNCH.

Strona www koła: http://wnb.uz.zgora.pl/static/chem/

 

Uczelniane Koło Ligi Ochrony Przyrody

Adres:
DS nr 1 „Rzepicha”, pokój 100, ul. Podgórna 50 b, 65-247 Zielona Góra
e-mail: lop.zgora@onet.eu

Przewodniczący koła:
Andżelina Łopińska
e-mail: andzelina.lopinska@o2.pl

Opieka naukowa:
prof. dr hab. Leszek Jerzak, prof. zw

Muzeum Bociana Białego LOP w Kłopocie

Liga Ochrony Przyrody