Koła naukowe

Podstawowe informacje o Kołach Naukowych: www.dss.uz.zgora.pl

Koło Naukowe Biologów

Zarząd

Przewodnicząca: Ita Szczepańska
Vice: Sebastian Pilichowski
Sekretarz: Łukasz Walas

Członkowie zarządu:
Ewelina Nisio
Ewelina Gronczewska
Natalia Jasiczek
Andżelina Łopińska
Oliwia Patrzykąt
Kamila Kacprzak

Komisja rewizyjna:
Ewa Burda
Weronika Worobiec
Karolina Chosińska

Strona www koła: http://www.knb.wnb.uz.zgora.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Chemików

Zarząd:
Przewodniczący – Sebastian Pilichowski
Zastępca przewodniczącego – Grzegorz Kędziora
Sekretarz – Marcjanna Wimońć

Opieka naukowa:
mgr Alicja Defort, dr hab. Jacek Kozioł, prof. nadzwyczajny

Średnia liczba członków Koła: 20 osób

Fascynacja właściwościami materii, niejednokrotnie spektakularnymi – zmiana barwy, eksplozje, a także i tych o których wnioskujemy na podstawie obserwacji prowadzi do poszukiwania satysfakcji w uprawianiu działań chemicznych.

Świadomość, że w świecie mikro, który determinuje świat makro, wszystko jest chemią i fizyką ujęte ilościowym językiem matematyki tłumaczy sens naszych zainteresowań.
Miejsce dla tych, którzy cuda natury opisują używając języka posługującego się alfabetem symboli chemicznych, w którym wyrazami są wzory chemiczne, a gramatyką równania reakcji chemicznych jest u nas.

Studenckie Naukowe Koło Chemików powstało w październiku 2008 roku z inicjatywy studentów. W swoim dorobku Koło posiada dwa seminaria, zorganizowane w maju 2009 i 2010 roku, których tematyka dotyczyła odpowiednio oceny jakości wód jeziora Sławskiego szczególnie pod kątem zakwitów sinicowych oraz różnych aspektów ekoanalityki.

Dotychczasowa działalność Koła ogranicza się do formy seminaryjnej ze względu na brak bazy laboratoryjnej spełniającej wymagania dla bezpiecznego eksperymentu chemicznego. Od kwietnia bieżącego roku na działalność Koła zostaną udostępnione laboratoria w budynku przy ul. Monte Cassino. Odbiór bazy laboratoryjnej umożliwi realizację programu eksperymentalnego członków SKNCH.

Strona www koła: http://wnb.uz.zgora.pl/static/chem/

 

Uczelniane Koło Ligi Ochrony Przyrody

Przewodniczący koła:
Damian Markulak
e-mail: d.markulak@wnb.uz.zgora.pl

Opieka naukowa:
prof. dr hab. Leszek Jerzak, prof. zw

Muzeum Bociana Białego LOP w Kłopocie

Liga Ochrony Przyrody